De schoolbel

02-02-2012 21:48

Stilte

de rust zelve

kijkt stil toe

op alles wat er gebeurt.Na twee zware stille uren laat hij weer van zich horen,

brult hij, schreeuwt hij, roept hij, gooit alles uit zijn lijf...

Dan weer stil...

Een heel leven lang dezelfde routine!

Weet je, het leven van een bel is veel harder dan je denkt...

—————

Terug